Kære besøgende, vi er stadig i fuld gang med at få al info ind på vores nye hjemmeside.
Håber I er tålmodige og vil kigge forbi løbende 🙂
Følg vores gøren med hundene på FB og YouTube via linket på denne web 🙂