NY WEB :)

Kære besøgende, vi er stadig i fuld gang med at få al info ind på vores nye hjemmeside. Håber I er tålmodige og vil kigge forbi løbende 🙂 Følg vores gøren med hundene på FB og YouTube via linket på denne web 🙂

Sidste nyt / News

Vi er ved at lave HELT ny hjemmeside, så hav tålmodighed. 🙂 Linket til vores FB & Youtube er tilgængeligt på webben 🙂